جراحی پلاستیک ، عمل های جراحی پلاستیک به صورت مصور

جراحی پلاستیک و کلیه اعمال جراحی زیبایی لیفت صورت، لیفت بازو (براکیوپلاستی)، لیفت شکم (ابدومینوپلاستی)، اعمال جراحی زیبایی پستان (ماموپلاستی- ماستوپکسی-پروتز پستان)، پروتز باسن در بهترین سانترهای پزشکی مشهد توسط دکتر فاضل اعلمی انجام می شود.

ادامه خواندن جراحی پلاستیک ، عمل های جراحی پلاستیک به صورت مصور