دکتر فاضل اعلمی، جراح پلاستیک، گالری

گالری تصاویر

در صفجه گالری تصاویر شما میتوانید تصاویر مربوط به دکتر فاضل اعلمی، تصاویر مربوط با جراحی پلاستیک، و … را  مشاهده نمایید.

تصاویر شخصی دکتر فاضل اعلمی

alami_self_5
alami_self_5
دکتر فاضل اعلمی، متخصص جراحی پلاستیک
« 1 از 5 »

 

تصاویر اتاق عمل، جراحی پلاستیک

alami_surgery_5
alami_surgery_5
دکتر فاضل اعلمی، متخصص جراحی زیبایی
« 1 از 5 »

تصاویر مطب شخصی دکتر فاضل اعلمی

alami_office_5
alami_office_5
دکتر فاضل اعلمی, متخصص جراحی چاقی مرضی
« 1 از 5 »

تصاویر اتاق عمل، جراحی لاپاراسکوپی

alami-surgery-6
alami-surgery-6
دکتر فاضل اعلمی متخصص جراحی لاپاراسکوپی
« 2 از 5 »